monika_jeznach@poczta.onet.pl
PROJEKTY:

SASKA W OBIEKTYWIE: Dom

20 / 30: O dwóch takich

2 POKOLENIA - JEDNO SPOJRZENIE?: 12 ... 13

Monika Jeznach

Urodzona 29.06.1979r - zmarła dla pokolenia 20-latków, odrodzona dla pokolenia 30-latków.Od zawsze niepewna czego chce. W drodze poszukiwań "siebie samej" skończyła: Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa - Laboratorium Reportażu, oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Nadal szuka.
Z aparatem czy bez.