Doc Wola

DOC WOLA to projekt  skierowany do młodzieży z warszawskiej dzielnicy Wola. Założeniem głównym było poprowadzenie serii warsztatów fotograficznych, filmowych, teatralnych i sztuk wizualnych,których wspólnym mianownikiem było hasło „dokumentujemy Wolę”, a wymiernym działaniem dokumentacja tej dzielnicy. Uczestnicy, pod okiem instruktorów, zrealizowali własne koncepcje dokumentalne, które finalnie złożyły się na obraz dzielnicy.

Wyróżnione dokumenty, np. spektakl teatralny, zdjęcia, filmy lub inne prace wizualne zostały przedstawione na podsumowaniu projektu w maju 2011 roku.

Wystawa i spektakl: Klub Chwila na Woli

Partner: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czas trwania projektu: II – V 2010

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji Orange.

https://akademiaorange.pl/projects/sztuki_plastyczne/0/materials/doc_wola/