Fotograficzna Akademia Seniora

Jaka jest Warszawa widziana oczyma seniorek z Ursynowa? Co takiego w niej przyciąga i inspiruje najbardziej? Jeżeli masz ochotę poznać nowe spojrzenie na warszawską rzeczywistość – zapraszamy Cię na wystawę fotodokumentalną podsumowującą projekt „Fotograficzna Akademia Seniora”.

„Fotograficzna Akademia Seniora ” to projekt  stowarzyszenia Spółdzielnia Dokumentalna mający na celu twórcze rozwijanie kompetencji fotograficznych osób w wieku 55 plus w formie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
Projekt zakładał realizację cyklu bezpłatnych, tematycznych spotkań – warsztatów fotograficznych, podczas których uczestniczki miały okazję zapoznać się z różnymi technikami i stylami fotografii dokumentalnej skupiając się w szczególności na społecznych aspektach tego gatunku fotografii.
Pomiędzy warsztatami  seniorki realizowały własne tematy fotodokumentalne. Efektem autorskich poszukiwań są cykle fotograficzne prezentowane na wystawie.

Autorki zdjęć prezentowanych na wystawie:

Lolita Brzozowska – Roman

Lidia Bacińska

Bożena Jóźwiak

Jolanta Sałek

Anna Starzewska

Milena Ziemba

Realizacja warsztatów: Edyta Ganc i Ewa Gampel

Wernisaż: 14 maja, godz. 19.00

Adres: Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kajakowa 12B

O stowarzyszeniu: www.spoldzielniadokumentalna.pl

Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna. Projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Partnerem projektu jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kajakowej 12 B